firma
oferta
jakość
referencje
realizacje
kontakt

Referencje

Referencje od ALLCON Budownictwo z dnia 17.01.2012.
Referencje od ALLCON Budownictwo z dnia 17.01.2012.
Referencje od WM Piłsudskiego 18 z dnia 22.07.2011.
Referencje od Słowackiego Inwestment z dnia 25.01.2011.
Referencje od ALLCON Budownictwo z dnia 15.02.2011.
Reference od ALLCON Budownictwo z dnia 15.02.2011.
Referencje od ALLCON Budownictwo z dnia 03.08.2010.
Referencje od ALLCON Budownictwo z dnia 03.08.2010.
Referencje od ALLCON Budownictwo z dnia 31.08.2010.
Referencje od SM ENERGETYK z dnia 12.01.2010.
Referencje od ZN MARKA i Wspólnoty Mieszkaniowej Ramułta 34 z dnia 02.06.2010.
Zaświadczenie od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 22.07.2010.
List Referencyjny od INWEST-HEL z dnia 17.12.2009.
Referencje od ALLCON Budownictwo z dnia 04.09.2009
List Referencyjny od współwłaścicieli Kamienicy Konstantego z dnia 30.06.2009.
List Referencyjny od ARS KOMFORT SERWIS z 15.12.2008
List Referencyjny od ARS KOMFORT SERWIS z dnia 30.05.2009
Referencje od TARGO Lech Tarnowski z dnia 31.08.2009.
Referencje od PB-R MEGARON z dnia 16.01.2009
Referencje od ALLCON z dnia10.12.2008
Referencje od WARBUD S.A. za lata 2006-2007
Referencje od TARGO z dnia 17.12.2008
Referencje od TARGO z dnia 26.02.2009
Referencje od ALLCON z dnia 10.12.2008
Referencje od ALLCON z dnia 22.05.2007
Referencje od Spółdzielni MSM z dnia 12.12.2008
Referencje od BOJAR s.c. za 2007 r.
Referencje od Spółdzielni BAŁTYK za 2006 r.
Referencje od Spółdzielni PIONIER z 23.05.2007
Referencje od Spółdzielni MSM z 22.02.2007
Referencje od ALLCON S.A. z dnia 01.03.2006
Referencje od INVEST KOMFORT z dnia 08.03.2007
Referencje od Spółdzielni MSM z dnia 22.03.2006
Referencje od ALLCON S.A. z dnia 06.04.2005
Referencje od ALLCON S.A. z dnia 10.04.2003
Referencje od ALLCON S.A. z dnia 07.08.2002
Referencje od CADENA S.A. z dnia 10.04.2003
Referencje od PPHU TAURUS z dnia 14.01.2000
Referencje od ALLCON S.A. z dnia 26.02.2001
Referencje od EKOLAN S.A. z dnia 3.01.2003
Rekomendacja od EKOLAN S.A. z dnia 3.02.1999
Referencje od PBO z dnia 15.01.2001
Referencje Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 02.12.2002
Referencje Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 22.03.2006
Referencje od ASM Biuro Inwestorskie z 05.03.2001
List referencyjny od firmy POSTAL
Referencje od Spółdzielni PIONIER z dnia 24.04.2006
Referencje od Spółdzielni PIONIER z dnia 15.01.2003
Referencje od Spółdzielni PIONIER z dnia 15.04.2002
Referencje od Spółdzielni CZYN z dnia 26.02.2001
Referencje od SEWACO z dnia 05.03.2001